TERVETULOA ENERGIAVIRASTON VALVONTATIETOJÄRJESTELMÄÄN (VATI)

Tämän järjestelmän avulla toiminnanharjoittajat voivat toimittaa sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan valvontatietoja Energiavirastoon.

VATI-järjestelmään kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen kautta. Ennen järjestelmän käyttöönottoa toiminnanharjoittajien VATI-käyttäjille tulee antaa valtuutus edustaa yhtiötä Suomi.fi-valtuuksien kautta. Ohjeet valtuutuksien tekemiseksi löytyvät täältä.

VATI-järjestelmän yhteyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät täältä.

Kirjaudu

VÄLKOMMEN TILL ENERGIMYNDIGHETENS TILLSYNSUPPGIFTSSYSTEM (VATI)

Nätinnehavaren kan rapportera tillsynsuppgifterna till Energimyndigheten med detta rapporteringssystem.

Användare loggar in i VATI-systemet med Suomi.fi-identifikation. Innan ibruktagande av systemet måste rätten att representera företaget ges till företagets VATI-användare via Suomi.fi-fullmakter. Instruktioner om Suomi.fi-fullmakter kan hittas här.

VATI-systemets kontaktpersoner hittas här.

Logga in