TERVETULOA ENERGIAVIRASTON VALVONTATIETOJÄRJESTELMÄÄN (VATI)

Tämän järjestelmän avulla toiminnanharjoittajat voivat toimittaa sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan valvontatietoja Energiavirastoon.

VATI-järjestelmään kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen kautta. Ennen järjestelmän käyttöönottoa toiminnanharjoittajien VATI-käyttäjille tulee antaa valtuutus edustaa yhtiötä Suomi.fi-valtuuksien kautta. Ohjeet valtuutuksien tekemiseksi löytyvät täältä.

Lisätiedot:
  • Verkkoinsinööri Valtteri Varonen, puh. 029 5050 089
  • Laskentatoimen asiantuntija Heidi Tiivola, puh. 029 5050 084
  • Verkkoinsinööri Joel Seppälä, puh. 029 5050 488
  • Laskentatoimen asiantuntija Venla Stålnacke, puh. 029 5050 095

Kirjaudu

VÄLKOMMEN TILL ENERGIMYNDIGHETENS TILLSYNSUPPGIFTSSYSTEM (VATI)

Nätinnehavaren kan rapportera tillsynsuppgifterna till Energimyndigheten med detta rapporteringssystem.

Användare loggar in i VATI-systemet med Suomi.fi-identifikation. Innan ibruktagande av systemet måste rätten att representera företaget ges till företagets VATI-användare via Suomi.fi-fullmakter. Instruktioner om Suomi.fi-fullmakter kan hittas här.

Mer information:
  • Nätingenjör Valtteri Varonen, tfn. 029 5050 089
  • Redovisningsexpert Heidi Tiivola, tfn. 029 5050 084
  • Nätingenjör Joel Seppälä, tfn. 029 5050 488
  • Redovisningsexpert Venla Stålnacke, tfn. 029 5050 095

Logga in